Osim ponuđenog izbora od sedam utovarivača, nudimo također i široku lepezu priključaka kako bi udovoljili potrebama vašeg utovarivača. Od korpi do manipulacije balama i vilicama za palete, pronaći ćete pravi alat za brz rad u bilo kojem poslu s vašim utovarivačem. Svi priključci savršeno pristaju John Deere Euro-nosaču priključaka.

Korpe

Standardne korpe
Standardne korpe (bez zubaca)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
1,60,56
1,80,67
2,00,71
2,20,78
2,40,86
Korpe za zemlju
Korpe za zemlju (sa zavarenim zupcima)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
1,30,45
1,60,56
1,80,67
2,00,71
2,20,78
Pojačane korpe
Pojačane korpe (s oštricom i opcijskim zupcima učvrćenim vijcima)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
1,60,56
2,00,71
2,40,86
Korpe velikog volumena
Pojačane korpe (s oštricom i opcijskim zupcima učvrćenim vijcima)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
2,31,3
Korpe za visoki istovar
Korpa za visoki istovar (dodatni okvir ispod korpe omogućava istovar u visoke prikolice; potrebna 3. funkcija na utovarivaču!)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
2,21,4
Korpa za žitarice
Korpa za žitarice
Veličina (m)Kapacitet (m3)
2,21,5

Hvataljke

Hvataljke za bale
Hvataljke za bale
Kapacitet
Visina od 4 bale
Hvataljke za bale omotane folijom
Hvataljke za bale (za bale omotane folijom)
Kapacitet
Visina od 4 bale
Elevator za bale
Elevator za bale
Kapacitet
Visina od 6 bala
Šiljci za bale
Šiljci za bale
Kombinacija šiljaka za bale
i vilica za palete
Kombinacija šiljaka za bale i vilica za palete
Kapacitet
1600 kg
Vilice za palete
Vilice za palete
Kapacitet
1500 kg

Vile

Standardne korpe
s hvataljkom
Standardne korpe s hvataljkom (bez zubaca)
Veličina (m)Kapacitet (m3)
1,60,56
2,00,71
2,20,78
Pojačane korpe
s hvataljkom
Pojačane korpe s hvataljkom
Veličina (m)Kapacitet (L)
1,6471
2,0589
2,4707
Vile za stajnjak
Vile za stajnjak (bez hvataljke)
Veličina (m)
1,4
1,6
2,0
2,4
Pojačane vile za stajnjak
Pojačane vile za stajnjak (bez hvataljke)
Veličina (m)
1,55
1,9
Vile za stajnjak s hvataljkom
Vile za stajnjak s hvataljkom
Veličina (m)
1,4
1,6
2,0
Pojačane vile za stajnjak s hvataljkom
Pojačane vile za stajnjak s hvataljkom
Veličina (m)
1,55
1,9