BEDNAR spremnik mineralnog gnojiva

spremnik-intro-1

Zbog svoje cijene I iskoristivosti danas se posebna pažnja pridaje točnoj distribuciji mineralnog gnojiva. BEDNAT FMT spremnici mineralnog gnojiva optimiziraju ulazne troškove jer omogućavaju istovremenu distribuciju gnojiva prilikom obrade tla bilo sa vučenim ili nošenim strojevima (podrivačima, gruberima ili međurednoj obradi).