Naslovna

SIJAČICA BEDNAR OMEGA 

Omega OO 4.000 FL

Riječ je o stroju radne širine četiri metra, rasporne širine tri metra i transportne dužine 9,2 metara. Svestrana je, lakog koncepta s disk pripremom tla koja omogućava sjetvu različitih usjeva s velikom varijacijom sjetvene strukture kako u konvencionalnom tehnološkom sustavu (oranje) tako i u min.tillage sustavu. Ima dva reda “agresivnih” 520 x 5 diskova koji su se, pokazali odlično uz poništavače tragova u postrnoj sjetvi soje. Sjetvene jedinice su na paralelogramu s hidrauličnim podešavanjem radne dubine i pritiska.