Naslovna

SJETVOSPREMAČ BEDNAR SWIFTER 

Usjevi kao što su uljana repica, šećerna repa, kukuruz i svi ostali zahtijevaju kvalitetnu predsjetvenu pripremu tla koja je jedan od ključnih uvjeta za postizanje visokih prinosa. BEDNAR Swifter je sjetvospremač koji stvara idealan površinski sloju samo jednom prolasku što je zahtjev intenzivnog uzgoja s fokusom na maksimalno iskorištenje potencijalnog prinosa.

 

Glavne prednosti stroja su:

   • Obavljanje nekoliko radnih operacija u jednom prolasku smanjuje troškove pripreme za sjetvu
   • 3 nivelirajuće letve stvaraju jednoliku i ravnu površinu za sve vrste usjeva što omogućava ujednačeno klijanje i nicanje
   • Intenzivno usitnjavanje gruda s Crosskill valjkom
   • Sjetvospremač se može koristiti i u reduciranim načinima obrade tla
   • Zbog tehničke izvedbe stroja moguće je raditi s velikim brzinama što omogućava zadovoljiti tražene agrotehničke rokove
   • Mogućnost vrlo preciznog određivanja radne dubine koja je jednaka cijelom radnom širinom što nije slučaj kod standardnih sjetvosperemača.

Standardna radna tijela – dva reda lopatica širine 270 mm s potpunim preklapanjem osiguravaju obradu tla po cijloj radnoj širini stroja. U isto vrijeme, zahvaljujući zakrivljenosti lopatica, osigurava se agresivna kultivacija i usitnjavanje gornjeg sloja tla. Svaka lopatica je montirana na fleksibilni nosač koji omogućava “3D efekt” koji štiti rano tijelo. Pogodno za obradu tijekom cijele godine, a posebno za ljetnu i jesensu pripremu kada se na površini nalaze biljni ostaci i kada tlo može biti vlažnije.

 

 

 

Gamma radna tijela – četiri reda Gamma radnih tijela koja pod negativnik kutem usitnjavaju, prozračuju i osiguravaju zagrijavanje sjetvenog sloja tla, bez podizanja vlage. Ovo je posebno bažno za početak rasta proljetnih kultura. Individualna amortizacija svakog radnog tijela omogućava rad pri velikim brzinama, te na taj način štedi vrijeme.
Pogodno za predsjetvenu pripremu u proljeće kada osigurava zadržavaje vlage sakupljene tijekom zimskih mjeseci.

 

 

 

SB radna tijela – četiri reda lopatica postavljenih na “S” opruge osiguravaju kvalitetnu predsjetvenu pripremu tla. Kut lopatice osigurava vertikalno miješanje tla, a istodobno zadržavajući vlagu što je glavni faktor kvalitetnog i brzog klijanja i nicanja usjeva. Osim toga, potrebna vučna snaga traktora je reducirana. Pogodno za predsjetvenu pripremu tla u proljeće, a posebno prije žetve šećerne repe