KUHN Obrada tla

obrada-tla-naslovna

Fizička, kemijska i biološka stanja tla mogu imati značajan utjecaj na prinos usjeva te indirekno i na prihode farme. To je razlog zašto KUHN alati u obradi tla pomažu da dobijete najviše. To može uključivati restrukturiranje tla, obradu nakon žetve sa zupčastom izvedbom i / ili diskovima i pripremu tla prije sjetve.

www.kuhn.com/com_en/mini-site-performer.html