Oops...
Slider with alias home not found.
HR 6040R / HR 8040 R: sigurno povećanje radnog učinka!

 Nove sklopive rotodrljače HR 6040R i HR 8040R (sveukupne radne širine od 6 i 8m) su primarno namijenjene izvođačima radova i velikim ratarskim farmama za postizanje visoke produktivnosti pritom tražeći rješenja za ostvarenje efikasne pripreme tla i sigurnosti, nezavisno od prirode tla bilo za dub1. Nove sklopive rotodrljače HR 6040R i HR 8040R dublji ili plići način rada, u proljeće ili jesen, u suhim ili vlažnim uvjetima.

Novi dizajn ovih rotodrljača sa „velikim radnim širinama“ zadovoljavaju kriterije u pogledu pouzdanosti i produktivnosti , kako bi osigurali rad u strogim zahtjevima.

Ova dva modela dolaze u standardu sa jedinicom za praćenje . Instalirana u kabini, informirati će vozača ukoliko je postignuta granica okretnog momenta ili aktiviran uređaj za praćenje temperature u bilo kojoj od tri mjenjačke kutije.

 

Također, za miran rad, u najtežim uvjetima, sve je izvedeno kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost . Sve komponente (centralna i bočne mjenjačke kutije sa sistemom cirkulacijom ulja , kućište, pogon rotora, prihvat, prijenos,…) kao i sami pogonski zupčanici na HR 6040R i HR 8040R su izvedeni tako da je omogućen rad sa traktorima do 460KS i 500KS .

Vrlo visok radni učinak (koji može doseći 100ha u danu) nije samo povezan sa velikim radnim širinama novim HR 6040R i HR 8040R. Prilagodba stroja na drugačije uvjete tla je izveden puno jednostavnije , čime se doprinosi postizanju optimalnog radnog učinka i kvalitete pripreme sjetve. Posebno sa hidrauličnim podešavanjem radne dubine i podešavanja nivelirajuće daske .

    Bez kompromisa prema kvaliteti pripreme tla za sjetvu, ostaju osnove:

  •  3.5 rotora/m, idealno rješenje za rad u kamenitim uvjetima kao i za rad sa velikim količinama biljnih ostataka: nema više nagomilavanja na krajevima polja.
  •  Nivelirajuća daska prilagođena prema valjku sa odličnim usitnjavanje i brzom prilagodbom, nezavisno od radne dubine.
  •  Podešavajuća brzina rotora do 500 okr/min za efikasno usitnjavanje i u vrlo suhim glinenim tlima.
  •  Velik raspon opreme, kultivatori tragova kotača, valjci… za prilagodbu svim uvjetima.

HR 6040R i HR 8040R upotpunjavaju KUHN-ovu ponudu rotordrljača u rasponu radnih širina od 1.2 do 8m, za traktore od 80KS do 500KS.