Terraland TO je vučeni podrivač za intenzivnu dubinsku obradu do dubine 55 cm i radne širine 6m za velik dnevni učinak. Odlična dubinska obrada i u teškim tlima pomoču dva reda radnih tijela i zadnjih nazubljenih valjaka.

Centralni okvir je formiran sa četiri nosača, a okvir radnih tijela je izrađen od 150x150mm profila za veču otpornost. Transportna osovina je smještena između aktivnih radnih tijela što omogučava rad bez valjka ( u vlažnim uvijetima ).

Kako ima zadnju poteznicu omogučava rad i sa vučenim valjcima „Cutterpacker“ ili „Presspacker“ i završetak rada u jednom prohodu.

Prednosti Terraland TN_RT:

 

– Intenzivna obrada do 55 cm

– Izuzetno velika propusnost stroja sa visinom okvira 79cm

– 4 nosača centralnog okvira

– Transportna osovina smještena između radnih tijela

– Minimalna potreba održavanja bočnih okvira i valjaka

– Mogučnost izmjene strane noža

– Transportna širina 3m

– Mogučnost prihvata valjaka iza stroja

Radne komponente:

 

– 2 reda zakrivljenih radnih tijela

– Dupli nazubljeni valjci

– non-stop hidraulična zaštita

TERRELAND TOTO 4000TO 5000TO 6000
RADNA ŠIRINAm456
TRANSPORT ŠIRINAm333
TRANSPORT DUŽINAm8,68,68,6
RADNA DUBINAcm15-5515-5515-55
BROJ NOŽEVAkom91113
RAZMAK IZMEĐU NOŽEVAcm434343
PREPORUČENA SNAGA*KS320-380400-500500-600
TEŽINA**kg6280-68206950-73807670-7810

*ovisi o vrsti tla     **ovisi o opremi stroja