Optis

KUHN Optis nudi veliku raznovrsnost. Strojno varen okriv sa čeličnim granama. Polietilenski tank sa više opcija. Velik izbor pumpi za traženi protok. Regulacija može biti sa konstantnim tlakom, proporcionalna s brzinom vrtnje motora. Tank od 100 L za ispiranje u polju, crijevo i brza spojka dolaze kao opcija.

SpecifikacijaOptis
Kapacitet (L)600-800-1000-1200
Stvaran kapacitet tanka (L)635-1260
Širina grane (m)12-16
Visina (m)2,19
Širina (m)2,55
Dužina (m)1,85
Neto masa (kg)338-431