Swifter SO je polu-nosivi sjetvospremač koji kombinira sve radne operacije u jednom prolasku potrebne za odličnu pripremu tla prilikom sjetve. Stroj se može koristiti pri tradicionalnom sistemu pripreme ili kao u sistemu minimalne obrade.

Swifter koncept omogućava izmjenu radnih sekcija – lopatica i zubaca i diskova (SwifterDisc).

Prednosti Swiftera SO:

 

– Odlična priprema tla za sjetvu u jednom prolasku

– Kombinacija i do 8 radnih operacija pri prolasku

– Unikatni sistem za izmjenu radnih sekcija ( Swifter Concept 3 in 1) – lopatice, zupci ili diskovi

– Odlično pračenje kontura tla – nezavisne sekcije

– Velika radna brzina i do 15 km/h

– Crosskill valjak za velik efekt usitnjavanja i završno zbijanje

Radne komponente:

 

– Prednja nivelirajuča daska

– Prednji kavezni valjak

– 2 reda lopatica u obliku krila ( 4 reda „gamma“ zubaca – opcija )

– Nivelirajuča daska

– Zadnji valjak dupli Crosskill

SWIFTER S0SO 4000SO 5000SO 6000 2SSO 6000 4SSO 7000
RADNA ŠIRINAm456,16,27,2
TRANSPORT ŠIRINAm2,852,852,852,852,85
TRANSPORT DUŽINAm77777
RADNA DUBINAcm2 do 122 do 122 do 122 do 122 do 12
BROJ LOPATICAkom1620242428
BROJ SB RADNIH TIJELAkom30384544553
BROJ ''GAMMA'' ZUBACAkom4048606070
PREPORUČENA SNAGAKS120-150145-200155-210155-215180-220
TEŽINAkg3100-41003500-48004000-55004300-58005000-6500