• Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
  • Povrat ili zamjena robe je moguća u slučaju kada sa naručenih artikala niste skidali originalne etikete i kada posjedujete originalne kutije u kojima su artikli isporučeni. Prilikom povrata na ambalažu proizvoda se ne smije ništa lijepiti ili pisati, jer takve artikle nećemo prihvatiti za zamjenu.
  • Naručene artikle je moguće zamijeniti za drugi artikl (ili artikle) u roku 14 dana od zaprimanja paketa.
  • Također, ukoliko želite, možemo Vam plaćena sredstva vratiti na Vaš tekući račun (kod povrata paketa priložiti kopiju kartice tekućeg računa).
  • Trošak dostave povrata artikla snosi kupac, dok trošak slanja zamjenskog artikla snosi trgovina Novocommerce.hr
  • Trošak dostave povrata krivo isporučenih, neispravnih ili oštećenih artikala snosi trgovina Novocommerce.hr
  • Prije svakog povrata ili zamjene robe, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 031/626 -129  – ponedjeljak-petak od 08:00 do 16:00 h.